Stallbyggnaderna  består av: Stora stallet med tjugoåtta boxar, Lilla stallet med tio boxar, sex Uteboxar, två Hagar med boxar, två Lösdrifter, Horse walker med åtta platser samt Massagematta för hästarna.